2020. június 24. Az illetékekről szóló 1990. évi. XCIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXVI. törvény 2020. június 23-án került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. Ez a törvénymódosítás egy jelentős előrelépés a testvérek közötti ajándékozás és öröklés illetékének a meghatározásának a területén. A jelenleg hatályos szabályozás alapján a testvérek közötti öröklésTovább olvasom

Üdülőt, hétvégi telket venne a tóparton vagy a hegyoldalban, ami zártkert. Mit is jelent ez? A jelenleg hatályos ingatlan-nyilvántartási rendszerünk szerint a kérdéses ingatlanok terület szerinti besorolása vagy belterületi vagy külterületi. Azonban ezeken kívül van egy harmadik lehetőség, és ez a zártkert. Ha közérthetően akarok fogalmazni, a lakóingatlanok általában aTovább olvasom

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY, amikor szükséges elkészíttetni, és amikor nem… Ingatlan adásvétele során a szerződő felek részéről gyakran felmerülő kérdés, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanhoz kell-e készíttetni energetikai tanúsítványt, ha igen akkor miért, és mikor nincs rá szükség. Ezekre a kérdésekre az alábbiakban foglaltak válaszként szolgálhatnak, ezzel segítve a ingatlanokhoz kapcsolódóTovább olvasom

Járványügyi helyzetben személyes megjelenés nélküli okirati ellenjegyzés Amennyiben az ügyintézés során az ügyfél nem kíván, vagy nem tud megjelenni, akkor az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) lehetőséget biztosít arra, hogy adott esetben az ügyfél ügyében a személyes megjelenése nélkül el lehessen járni. Hogyan lehet azonosítaniTovább olvasom

Vagyonszerzési illeték ingatlan és vagyoni értékű jog megszerzése esetén Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásánál felmerülő kérdés, hogy a megszerzés kapcsán keletkezik-e illetékfizetési kötelezettség, és ha igen mekkora összeget kell fizetni. A vagyonszerzési illeték megállapításának és megfizetésének rendjét az ingatlanok, vagyoni értékű jogok átruházása tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.Tovább olvasom

Személyi jövedelemadó ingatlan és vagyoni értékű jog eladása esetén Ingatlan értékesítésénél felmerülő kérdés, hogy az átruházás kapcsán keletkezik-e adófizetési kötelezettség és mekkora összeget kell fizetni.    Amit legelőször tisztázni szükséges… Az eladott ingatlan után mindig csak az eladónak keletkezhet adófizetési kötelezettsége. A magánszemélyek adózásának rendjét az ingatlan értékesítések esetében aTovább olvasom