Ahogy más magas szintű szakmai tudást igénylő hivatásoknál, az ügyvédek esetében is szükséges a szakosodás. Ezt a hatályban lévő szinte átláthatatlan jogszabályok mennyisége, és összetettsége indokolja.

Speciális ismeretek szükségesek az ingatlanjog területén az ingatlanokhoz kapcsolódó jogügyletek lebonyolításához. A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek az ismerete elengedhetetlen, amelyek szükségesek az ügyletek sikeres lebonyolításához. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás és az általános közigazgatási rendtartás ismerete alapján lehet csak biztos alapokon közreműködni a jogügyleteknél. Az ingatlanok jogügyletei kapcsán a vagyonszerzési illetékek vonatkozásában is megfelelően kell tájékoztatni az ügyfeleket.

Speciális ismeretek szükségesek a büntetőjog területén is, melyhez nagy fokú gyakorlat kell, hogy társuljon. Készségszinten ismerni kell a büntető anyagi, a büntető eljárási, és a büntetés végrehajtási jogot. Az ügyfeleket a gondos ügyvitellel járó képviselet szabályai szerint csak így lehet megfelelően képviselni. Legyen a képviseltünk terhelt, sértett, vagy akár egyéb érdekelt.

Különösen igaz ez a közlekedés területén bekövetkezett büntetőjogi megítélés alá tartozó cselekményekre, illetve a büntetőjogi megítélést el nem érő szabálysértésekre is. Speciális szabályokat kell ismerni a közúti közlekedés vagy más közlekedési ágazat területén ahhoz, hogy a képviselt ügyében a bekövetkezett károkat minimalizálni lehessen.

VISSZA A KEZDŐLAPRA