ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY, amikor szükséges elkészíttetni, és amikor nem…

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY, amikor szükséges elkészíttetni, és amikor nem…

Ingatlan adásvétele során a szerződő felek részéről gyakran felmerülő kérdés, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanhoz kell-e készíttetni energetikai tanúsítványt, ha igen akkor miért, és mikor nincs rá szükség.

Ezekre a kérdésekre az alábbiakban foglaltak válaszként szolgálhatnak, ezzel segítve a ingatlanokhoz kapcsolódó jogszabályok útvesztőjében történő eligazodást.

A témával kapcsolatos előírásokat az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet szerint az épület energetikai jellemzőit – amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell új épület építése esetén, továbbá a meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása esetén.

A rendelet hatálya nem terjed ki, tehát ezekben az esetekben nem kell tanúsítvány

a) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;

d) hitéleti célra használt épületre;

e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;

f) műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Nem kell tanúsítványt készíttetni továbbá

a) amennyiben az épület ellenérték fejében történő tulajdon-átruházására a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőzően kerül sor

b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;

A tanúsítvány hatálya

A tanúsítvány tíz évig hatályos. Ha tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti.

Összegzés

A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy épület nélküli ingatlan adásvétele esetén nincs szükség tanúsítványra. Amennyiben az ingatlanon épület található, akkor vizsgálni kell, hogy a fenti felsorolásnak megfelelően a rendelet hatálya kiterjed-e az ingatlanra. Lakások esetében az 50 m2 alatti ingatlanoknál is kötelező a tanúsítvány elkészíttetése. Ingatlan ajándékozása esetén nem szükséges energetikai tanúsítvány.