Járványügyi helyzetben személyes megjelenés nélküli okirati ellenjegyzés

Járványügyi helyzetben személyes megjelenés nélküli okirati ellenjegyzés

Amennyiben az ügyintézés során az ügyfél nem kíván, vagy nem tud megjelenni, akkor az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) lehetőséget biztosít arra, hogy adott esetben az ügyfél ügyében a személyes megjelenése nélkül el lehessen járni.

Hogyan lehet azonosítani az ügyfelet?

Az Üttv. nem írja elő, hogy a természetes személy azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ugyanakkor csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha azt a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara – megengedi.

A Pmt. hatálya alá tartozó esetekben akkor végezhető el az azonosítás személyes megjelenés nélkül, ha azt a Kamara megengedte, míg a Pmt. hatálya alá nem tartozó esetekben az ügyvéd minden további nélkül azonosíthatja a természetes személyt akkor is, ha az nem jelenik meg előtte személyesen.

Milyen elektronikus eszköz használható távazonosításra?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 5.1-5.3. pontja alapján az azonosításra előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is sor kerülhet.

A Pmt. hatálya alá tartozó esetekben a távazonosításra a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján kerülhet sor, azonban célszerű az okiratbiztonság érdekében ezeket a szabályokat alkalmazni a Pmt. hatálya alá nem tartozó azonosítások esetén is.

Auditált elektronikus hírközlő eszköz:

– a Skype szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 8.50.0.38 vagy újabb verziója

– a Skype for Business szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 16.0.4795.1000 vagy újabb verziója

– a Microsoft Teams szoftver Windows és macOS operációs rendszerre kiadott 1.2.00.4664 vagy újabb verziója, az iOS operációs rendszerre kiadott 1.0.80 vagy újabb verziója, az Android operációs rendszerre kiadott 1416/1.0.0.2019071503 vagy újabb verziója,

– a bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás.

Távelőttemezés mit jelent?

Ha az ügyfél azonosítását az ügyvéd már korábban akár az adott, akár más korábbi ügyben, akár személyesen, akár távazonosítás útján maga elvégezte, lehetősége van az okiratot ellenjegyezni akkor is, ha az okirat aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése fizikailag nem az ügyvéd vagy a helyettesítésére jogosult jelenlétében, hanem videotelefon útján történt.

Ez a lehetőség akkor is nyitva áll, ha az ügyfél a papíralapú okiratot belföldön vagy külföldön írja alá, illetve ha az ügyfél az ügyvédnek szóló meghatalmazást ír alá, feltéve, hogy azt az ügyvéd ellenjegyzi.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok, és kamarai szabályzatok lehetőséget biztosítanak az eljáró ügyvédek számára, hogy az ügyfél személyes megjelenése nélkül eljárjanak.