2020. június 24. Az illetékekről szóló 1990. évi. XCIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXVI. törvény 2020. június 23-án került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. Ez a törvénymódosítás egy jelentős előrelépés a testvérek közötti ajándékozás és öröklés illetékének a meghatározásának a területén. A jelenleg hatályos szabályozás alapján a testvérek közötti öröklésTovább olvasom

Vagyonszerzési illeték ingatlan és vagyoni értékű jog megszerzése esetén Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásánál felmerülő kérdés, hogy a megszerzés kapcsán keletkezik-e illetékfizetési kötelezettség, és ha igen mekkora összeget kell fizetni. A vagyonszerzési illeték megállapításának és megfizetésének rendjét az ingatlanok, vagyoni értékű jogok átruházása tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.Tovább olvasom

Személyi jövedelemadó ingatlan és vagyoni értékű jog eladása esetén Ingatlan értékesítésénél felmerülő kérdés, hogy az átruházás kapcsán keletkezik-e adófizetési kötelezettség és mekkora összeget kell fizetni.    Amit legelőször tisztázni szükséges… Az eladott ingatlan után mindig csak az eladónak keletkezhet adófizetési kötelezettsége. A magánszemélyek adózásának rendjét az ingatlan értékesítések esetében aTovább olvasom