Az ügyfél és az ügyvéd közötti bizalom alapja, hogy az ügyfél tisztában legyen azzal, hogy az igénybe vett ügyvédi tevékenységért, mint szolgáltatásért mennyit kell fizetni. Ezzel elkerülhető, hogy a szükségesnél többször kelljen az ügyvédi megbízási díj kérdését egyeztetni, mert fordított esetben ez nem szolgálja az ügyvéd és ügyfele közötti bizalmi viszonyt az ügy elintézése kapcsán.


A megbízási díj

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.

Az adott ügy megismerését követően, a megbízás tárgyát képező ügy ismeretében adható konkrét árajánlat. A megbízási díjat a felek minden esetben előre, együttesen és az adott ügyre vonatkozóan határozzák meg.

Ebből adódóan az ügyvédi megbízási díj mértékére az első megbeszélést követően van lehetőség ajánlatot tenni. Az ügy szakszerű és gondos ellátása érdekében az elvégzendő munka mennyiségét, és idejét az ügyféllel lefolytatott megbeszélés alapján lehet felmérni.

Az ügyvédi megbízási díj összege függ az ügy bonyolultságától, az ügy tárgyának értékétől, és az ehhez kapcsolódó ügyvédi felelősségtől.

Az ügyfelek teljes körűen tájékoztatást kapnak az ügy ellátása kapcsán keletkező ügyvédi megbízási díj, és az előreláthatóan felmerülő költségek összegéről.

Az ügyvédi megbízási díjban történő megállapodás az ügyvéd által ajánlott megbízási díj ügyfél általi elfogadásával jön létre. Az ügy intézésének megkezdése előtt ügyvédi megbízási szerződésben kerül rögzítésre, amely szerződésnek mellékletét képezi az ügyvédi megbízási feltételek.

Előre fizetendő az ügyvédi megbízási díj, azonban az ügy egyedi körülményeire, illetve az ügyfélre tekintettel utólagos díjfizetés is kiköthető.


Az ügyvédi megbízási díj eseti megbízás esetén lehet:

Óradíjas

Minden ügyfél vonatkozásában egységesek az óradíjak.

Az ügyben eljáró ügyvéd által elvégzett részmunkáról munkalapon történő kimutatás készül. Rögzítésre kerül az ügyre fordított munkaidő, amely a kiállított számla mellékleteként csatolásra kerül. Óradíjban történt megállapodás esetén az előreláthatóan várható munkaidőről tájékoztatásra kerülnek az ügyfelek.

Százalékban meghatározott

Ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződések szerkesztése, ellenjegyzése esetén, melyet követően az ügyvéd az ingatlan-nyilvántartási eljárás során is eljár, az ügyvédi megbízási díj összege az ingatlan értékének egy meghatározott százaléka. Az ügyvédi megbízási díjat befolyásolja még a jogügylet bonyolultsága is.

Egyedi díjas

Büntető ügyekben előnyben részesül az egyösszegű, egyedi díjas díjazási formát, mely magában foglalja a nyomozati szak első kihallgatásától kezdve a jogerős ítéletig tartó időszakra történő képviseletet. Az összeg magában foglalja a gyanúsítotti és a tanúkihallgatásokon való részvételt, az ügyvédi beszélőkön való megjelenést, a rendszeres látogatást, és a bíróság előtti képviseletet.


Az ügyvédi megbízási díj tartós megbízás esetén:

A költségvetési szervek, a gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok részére az eseti megbízások díjainál jóval kedvezőbb, a megbízó tevékenységének nagyságától, a megbízó által igényelt, székhelyén történő rendszeres helyszíni ügyintézés időtartamától függő, egyedileg kialakított havi átalánydíjas megállapodás megkötésére kerülhet sor.


A megbízási díjon felüli költségek

Az ügyvédi megbízási díj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, eljárási díjakat, készkiadásokat. A költségek, készkiadások az ügy ellátása kapcsán felmerülő olyan kiadások, amelyek az ügyvéd munkája során merülnek fel, mint például a megelőlegezett illetékek, szakértői kirendelések költségei.

VISSZA A KEZDŐLAPRA