Az ingatlan

A földrészlet önálló ingatlan amely a a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok.

Földrészletnek számít a kialakított építési telek is, valamint utak, terek, vasutak olyan részei, ahol azonosak a tulajdonosi, vagyonkezelői jogok. Egyéb önálló ingatlanok közé tartoznak az épületek, pincék, földalatti helyiségek (garázs), vagy például a társasházakban lévő öröklakás is.

Az ingatlanon fennálló tulajdonjog dologi jellegű jog. Tulajdonjog fennállhat az ingatlan egészén, illetve eszmei hányadán. Az adott ingatlanokról jogok mellett tényeket is tartalmazhat a nyilvántartás.

Az ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanok adatait tartalmazza településenként, helyrajzi számonként. Ezen felül minden, az adott ingatlan vonatkozásában bejegyzett jogot, illetve feljegyzett, jogi jelentőséggél bíró tényt, valamint az egyes bejegyzésekkel kapcsolatban érintett személyek fontosabb, jogszabályban meghatározott adatait. Az ingatlan-nyilvántartás központi elemét képezi a tulajdoni lap. A fenti adatokat, jogokat, tényeket az ingatlan tulajdoni lapja tartalmazza részletesen.

A tulajdoni lap

Minden bejegyzett jog, illetve tény az adott ingatlan vonatkozásában a tulajdoni lapon jelenik meg.

A tulajdoni lap három részből áll. A tulajdoni lap első része ( I. ) az ingatlan adatait tartalmazza (ingatlan fekvése, helyrajzi száma, minősítése, jogi jellege, stb.) A tulajdoni lap második része ( II. ) a tulajdonosok adatait és tulajdoni hányadukat tünteti fel. A tulajdoni lap harmadik része ( III. ) tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, illetve a bejegyzett jogokhoz, vagy azok jogosultjaihoz kapcsolódó tényeket.

Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogokat, illetve feljegyzett tényeket hitelesen tanúsítja. Fontos megjegyezni azonban azt, hogy a tulajdoni lapon szereplő egyes személyazonosító adatok vonatkozásában (jogosult lakóhelye, neve, születési adatok) már a nyilvántartás közhitelessége nem érvényesül, itt a személy- és lakcímnyilvántartást kell alapul venni.

VISSZA A KEZDŐLAPRA