Ptk. 6:235. § [Ajándékozási szerződés]

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

(2) Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

(3) A dolog ajándékozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni jog vagy követelés ingyenes átruházására történő kötelezettségvállalás esetén.


AZ AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

Az ajándékozó egy dolog tulajdonjogát ruházza át ingyenesen a megajándékozott részére. A Polgári Törvénykönyv szerint a megajándékoznak az ajándékot el kell fogadja. E nélkül szerződés nem jön létre, nem lehet a szerződő felek akaratának összhangjáról beszélni.

Ajándékozás tárgya ingatlan tulajdon, illetve ingatlanon fennálló egyéb jog (például haszonélvezeti jog) is lehet. Más ajándéktól eltérően, ingatlan ajándékozása esetén a tulajdonjog-változást, illetve egyéb jogot a földhivatalnak is be kell jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba.

Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld csak közeli hozzátartozó részére, továbbá állami, önkormányzati, vagy egyházi szervek részére lehetséges.

ALAKI KELLÉKEK

Ingatlanok esetén a szerződést írásba kell foglalni, a megajándékozottnak az ingatlant birtokba is kell vennie. Egyebekben a szerződésre az ingatlan adásvételre vonatkozó szabályok irányadóak.

Vagyonszerzési illeték

A hatályos törvényi szabályozás értelmében ingatlan ajándékozási szerződés megkötése esetén vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Az általános szabályok szerint az illeték mértéke a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke utáni 18 százalék.

Természetesen egyes kiegészítő szabályok az általános vagyonszerzési illetéktől kisebb mértékű illetéket, vagy akár illetékmentességet is megállapíthatnak.

VISSZA A KEZDŐLAPRA