Ptk. 6:215. § [Adásvételi szerződés]

(1) Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

(2) Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.

(3) A dolog adásvételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a szerződésre is, amelyből jog vagy követelés visszterhes átruházására vonatkozó kötelezettség fakad.

Ptk. 6:217. § [Hasznok szedése, teher- és kárveszélyviselés ingatlan adásvétele esetén]

Ha az eladó az adásvétel tárgyát képező ingatlan birtokát a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vevőre átruházza, a vevő a birtokátruházás napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

Ptk. 6:218. § [Költségek]

(1) Az eladó viseli a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.

(2) A dolog átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.


AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Adásvételi szerződés a Ptk. szerint, ha az eladó a tulajdonát átruházza egy vevőre, aki pedig vételárat fizet az eladónak. Egy ingatlan adásvétele során a felek írásban nyilatkoznak, hogy az eladó eladja, a vevő pedig az általa megismert és megtekintett állapotban megvásárolja a megállapodásban szereplő ingatlant. Az ingatlan felett fennálló tulajdonjog meghatározott hányada is adásvétel tárgyát képezheti.

ALAKI KELLÉKEK

Az ingatlan adásvételi szerződések esetében elengedhetetlen a szerződés írásba foglalása. A szerződés részletes alaki követelményeit az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény tartalmazza. A szerződést ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátnia annak az ügyvédnek akit a felek az okirat szerkesztésével megbíznak.

Vagyonszerzési illeték

A hatályos törvényi szabályozás értelmében ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Az általános szabályok szerint az illeték mértéke a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke utáni 4 százalék.

Természetesen egyes kiegészítő szabályok az általános vagyonszerzési illetéktől kisebb mértékű illetéket, vagy akár illetékmentességet is megállapíthatnak.

VISSZA A KEZDŐLAPRA