Büntetőeljárásban védelem ellátása

Büntetőeljárásban a védelem ellátása során a gyanúsítottak és vádlottak (terheltek) büntető ügyekben történő képviseletére kerül sor a nyomozati szaktól kezdve a büntető bíróság jogerős ítéletéig.

A büntetőeljárás kezdeti szakasza a nyomozó hatóság által lefolytatott nyomozati szak, mely a büntető ügy későbbi kimenetele szempontjából meghatározó jelentőséggel bír. A nyomozati szakban elkövetett hibák visszafordíthatatlanok és az egész büntetőeljárás eredményét befolyásolják.

Ajánlott, hogy még a nyomozati szak előtt konzultáljanak büntetőjogban jártas ügyvéddel és az anyagi lehetőségeikhez mérten a legjobb büntető ügyvédet válasszák.

SÉRTETTI KÉPVISELET, PÓTMAGÁNVÁD

A bűncselekmény sértettjének is szüksége lehet büntetőjogi kérdésekben jogi tanácsra és jogi segítségre. Pótmagánvádas ügyekben a pótmagánvád képviseletét csak ügyvéd tudja ellátni.


Ügyvédi megbízást és meghatalmazást büntető ügyben maga az ügyfél vagy amennyiben az ügyfél akadályoztatva van a közeli hozzátartozója is adhat.

VISSZA A KEZDŐLAPRA